La formació i educació económica al profit de les dones del GIE LIGGEY AK PENCOO

L’objectiu de la formació es permetre al GIE « Liggey ak Pencoo » de disposar d’una eina de referència i de renforçament deles seves capacitats, responent a les normes de gestió econòmiques reconegudes amb la finalitat de millor gestionar els projectes sota finançament propi i/o sota finançament de socis.