Des de l’any 2010 i gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ADIS duu a terme un projecte de codesenvolupament a la població de Nder (Senegal) comunitat rural de Ngit, regió de Saint Louis.

Aquesta comunitat, de majoria lebu i situada al nord del Senegal a prop de la frontera amb Mauritània, compta actualment amb molt pocs recursos i es dedicada plenament a la pràctica d’una agricultura de subsistència. Tampoc rep cap suport per part de la comunitat internacional, però tot i desenvolupar la seva activitat en una regió aïllada i àrida del Sahel, la seva ubicació presenta també grans oportunitats estratègiques, sobre tot en l’àmbit de l’explotació del regadiu, ja que es troba al costat d’importants recursos hidrològics naturals, com són el llac Guier i la conca del riu Senegal. És precisament en aquest context geogràfic favorable on es contextualitza el projecte de codesenvolupament d’ADIS, amb l’objectiu fonamental d’afavorir el procés d’empoderament de les dones de Nder mitjançant la creació d’infraestructures de regadiu, per tal de millorar així les condicions de vida de tota la comunitat.

D’altra banda, per tal d’entendre bé el context cultural i social en el qual s’emmarca el projecte, cal fer una breu menció a la història de la comunitat de Nder. En aquest sentit, val a dir que els orígens de Nder es situen molt més enllà de qualsevol ocupació colonial, éssent una comunitat que tradicionalment sempre s’havia organitzat mitjançant el sistema del matriarcat, de manera que els caps de família eren les dones, i les princeses lebu rebien tot el reconeixement polític i social de la comunitat. En aquest context es va produir la primera invasió colonial per part dels pobles musulmans, fet que va provocar a Nder, a més de l’assumpció de l’Islam, que s’ha mantingut fins l’actualitat com a pràcticament tot el país, el sorgiment d’una tradició de lluita i de resistència ben coneguda a tot el Senegal: un grup de dones es va cremar públicament en un camp de baobabs de Nder, que encara es pot visitar, com a signe de rebuig davant la invasió estrangera. Aquesta història, símbol d’autonomia i de lluita, s’ha transmès d’àvies a netes, generació rere generació, fins els nostres dies.

Així, tot i la desaparició progressiva de la tradició del matriarcat i molt abans de la intervenció d’ADIS, com a resultat d’aquesta tradició de resistència i de força, les dones de Nder ja van iniciar un procés propi d’emancipació, mitjançant el suport col•lectiu i associatiu, per tal de donar resposta a les seves necessitats bàsiques, amb la creació de la cooperativa de dones Deggo de Nder-Regió de Saint Louis, que actualment compta amb 43 membres. A partir d’aquesta cooperativa, adoptada com a contrapart, ADIS ha començat a treballar en una doble vessant, sanitària i agrícola.

  • Primera intervenció: àmbit sanitari

Davant la precarietat de les condicions sanitàries, i també amb l’objectiu d’encetar i enfortir els llaços de solidaritat entre ADIS i la comunitat, ADIS va portar l’estiu de 2010 a Nder una ambulància i altres materials sanitaris donats per l’Institut Català de la Salut (ICS). Tot aquest material s’ha destinat a millorar les condicions sanitàries de les dones embarassades, per tal de tractar de pal•liar l’elevat grau de mortalitat existent en el moment del part, provocat sobre tot pel fet de viure en una zona molt llunyana del centre sanitari més proper.

 

  • Un projecte de codesenvolupament agrícola basat en l’àmbit del regadiu

Un cop realitzada la primera intervenció i consolidats els vincles entre les dones de Nder i d’ADIS, al llarg de l’any 2011, s’ha elaborat i posat en pràctica un projecte de millora del rendiment agrícola mitjançant la dotació d’instal•lacions de regadiu, amb una doble vessant:

– En primer lloc, a nivell econòmic, s’ha previst l’aportació de mitjans materials pel cultiu de la terra, principalment d’un motocultor per conrear, del lloguer d’un tractor per fer els canals per l’estructura de regadiu, d’una bomba d’aigua i del disseny i implantació de sistemes de regadiu que permetin millorar la producció de les collites i fer front als llargs períodes de sequera, com és el regadiu gota a gota. Senzillament, en aquesta primera fase, el projecte es basa en desenvolupar una activitat agrícola i de regadiu autogestionada per les dones de Nder, amb l’ajut d’un petit subministrament de material, per tal d’afavorir el seu procés d’empoderament i el seu accés a les terres.

– En segon lloc, a nivell formatiu, la realització de processos de participació i de formació de les dones, per tal de millorar no només els seus coneixements a nivell de treball del camp, sinó també en l’àmbit de l’associacionisme i l’organització cooperativa. Aquest procés formatiu es realitza gràcies a la participació de Rose Sarr, Regidora de Cultura del Districte del Grand Yoff de Dakar i membre de la junta directiva de l’associació de dones Centre de Solidarité Populaire, i amb el suport de l’organització Tostan. En aquest sentit, es considera molt positiu que ja existeixin experiències prèvies de treball comunitari, com és l’existència de la cooperativa de dones Deggo i la coordinació, per la seva part i des de l’any 1995, d’una activitat de microcrèdit mitjançant el sistema tradicional de la tontine.

Com es pot veure, les dones de Nder, mitjançant la cooperativa Deggo, són les beneficiàries directes del projecte, fet que repercutirà de forma indirecta en tota la comunitat, a partir d’un procés d’autogestió del procés d’empoderament de les dones. A més, en conèixer perfectament les seves necessitats i les de tota la comunitat, les dones de la cooperativa Deggo ja han donat les pautes principals per a la identificació i l’anàlisi del punt de partida del projecte, fet que ha permès elaborar les seves accions i processos d’actuació.

Finalment, destacar que des d’ADIS ja s’han realitzat diversos viatges a Nder per fer un treball de camp previ i de seguiment, de manera que el projecte compta actualment amb una continuïtat que esperem que en el futur permeti assolir els objectius d’empoderament i de millora de la comunitat pel qual s’ha elaborat i posat en pràctica.